Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení.
Chci předplatné
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z VAŠEHO REGIONU
Zavřít mapu
Koronavirus a my

Vše o cestování: Jaké podmínky platí. Kde funguje covid pas. Kam se smí

Od června jsou v Česku vydávány covid pasy, které jsou bilaterálně akceptovány v sousedních zemích (Slovensku, Rakousku, Polsku, Německu), Slovinsku, Maďarsku Chorvatsku i dalších zemích EU. Od června si také lidé mohou vyzvednout elektronickou verzi certifikátu o očkování již po první dávce vakcíny. QR kód si s potvrzením o očkování budou moci lidé vyžádat na portálu ocko.uzis.cz.

Podle představ ministerstva zahraničních věcí by se měli Češi při svých cestách na dovolenou v Evropě řídit takzvaným semaforem. Ten rozděluje státy podle míry rizika na tmavě červené až černé (nejrizikovější), červené (rizikové), oranžové (středně rizikové) a nejbezpečnější zelené.

Pozor — to, že je stát zelený, ještě neznamená, že našince za hranice bez problémů vpustí. Vždy je nutné seznámit se také s pravidly pro vstup do cílové země a ověřit si i možnosti tranzitu přes třetí státy. Informace o těch nejdůležitějších letních destinacích naleznete níže.

Nařízení podle semaforu se týkají Čechů vracejících se ze zahraničí domů i cizinců přijíždějících do ČR.

Semafor ČR

Zelené státy (s nízkým rizikem nákazy):
- Albánie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Hongkong, Chorvatsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Kosovo, Libanon, Litva, Lotyšsko, Macao, Maďarsko, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonie, Singapurská republika, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, USA, Vatikán.

Oranžové státy (se středním rizikem nákazy)
-
Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Lichtenštejnsko, Madeira (Portugalsko).

Červené státy (s vysokým rizikem nákazy):
- Andorra, Irsko, Kanárské ostrovy, Lucembursko, Malta, Monako, Portugalsko (včetně Azorských ostrovů), Řecko.

Tmavě červené státy (s velmi vysokým rizikem nákazy):
Všechny ostatní státy věta, které nejsou uvedeny v kategorii výše či níže.

Černé státy (s extrémním rizikem nákazy):
- Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namíbie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Tunisko, Zambie a Zimbabwe.

Mapa cestovatele

Pozor! Každá země má vlastní pravidla pro vstup na své území. Mapu cestovatele, která informuje o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich, najdete na webu ministerstva ZDE

Mapa se průběžně aktualizuje podle vývoje pandemie koronaviru.

Turistické destinace

Ministerstvo zahraničí spustilo web, na kterém Češi najdou také informace o podmínkách vstupu do turisticky oblíbených zemí v letní sezoně. Web obsahuje podrobnosti o cestování na Slovensko, do Bulharska, Egypta, Chorvatska, Itálie, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovinska, Španělska, Tuniska.

Podmínky vstupu do oblíbených zemí

Především v evropských platí, že plně očkovaní a z covidu vyléčení a děti mají vstup do cizí země snadnější. Ale všude po Evropě to neplatí, často se podmínky mezi státy liší v drobných ale důležitých detailech. Ministerstvo zahraničních věcí všechny cestovatele upozorňuje, aby si podmínky vstupu i návratu do ČR těsně před odjezdem řádně prostudovali. Pravidla se mohou velmi náhle změnit.

Níže najdete stručné podmínky vstupu do vybraných turistických destinací.

Bulharsko

O července nemusí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) při vstupu do Bulharska předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti (test, certifikát o očkování, o prodělání nemoci, žádná karanténa). Platí to pro děti i dospělé!

Cestující, kteří ale přijíždějí ze Srbska či Severní Makedonie, v nichž se zdrželi déle než je doba tranzitu, musí na hranicích předložit doklad o bezinfekčnosti.

Egypt

MZV  ČR doporučuje cestovat do Egypta pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky. Upozorňujeme, že Egypt spadá do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy.

Egypt umožňuje vstup na své území všem osobám s dokončeným očkováním bez nutnosti předložení PCR-testu.

Cestující ze zemí, které nejsou postiženy novými mutacemi a podstoupili plnou vakcinaci mohou po 14 dnech vstoupit na území Egypta bez povinnosti PCR-testu.  

Je ale nutné předložit potvrzení o provedeném ukončeném očkování, které je uznáváno v zemi původu místními orgány státní správy (národní očkovací certifikát) a obsahuje QR kód.  

Jsou přijímána i potvrzení o očkování vakcínami uznanými WHO a egyptskými autoritami. V případě jednorázové vakcíny musí být dodržena 14 denní lhůta od první aplikace. U dvourázových vakcín musí být dodržena lhůta 14 dní po druhé dávce.

Pro cestovatele, kteří nejsou očkováni nebo nesplňují výše uvedené podmínky, platí stále níže uvedená dosavadní opatření: 

Na všech místech vstupu do země je zavedena povinnost předložit negativní výsledek PCR-testu ne starší než 72 hodin. Výsledek testu je možné předložit v papírové podobě od certifikované laboratoře nebo také prostřednictvím QR kódu. PCR-test vyžadován i v letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a v hlavním městě Káhiře.

Děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny a nemusejí PCR test podstupovat! 

Francie

V zemi je akceptován a uveden v praxi evropský Covid pas, ve kterém je zaznamenáno provedení testů nebo ukončené očkování či prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících. Všichni cestující musí zároveň vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test/antigenní test ne starší než 72h (pro osoby od 11 let) nebo potvrzení o provedeném očkování (2 týdny po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 2 týdny po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19).

Aktuální opatření dle regionů je pak nutné pravidelně sledovat na jejich oficiálních internetových stránkách.

Chorvatsko

Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platnýmEU digitální COVID certifikátem.

Výjmečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstupit do Chorvatska pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:

a) Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
b) Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
c) Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
d) Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
e) Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
f) Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky v rámci šesti měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 210 dnů
g) Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19

Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.


Vyjímka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče/opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

Je doporučené, aby všichni přicevstovavší předem vplnili epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.

Itálie

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) - PLF formulář. POZOR: Povinnost hlásit se na ASL byla zrušena.

Děti mladší 6 let nemusejí mít test.

Pouze pokud nejste schopni prokázat se EU Certifikátem musíte se nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL a nahlásit adresu vaší karantény.

Jak najít své ASL? Do google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Na ASL se není třeba hlásit opakovaně (při změně míst a regionů).

Maďarsko

Občan České republiky na základě dvoustranné dohody mezi Maďarskem a Českou republikou může volně vstoupit na území Maďarska, pokud se prokáže starým Certifikátem o provedeném očkování nebo Potvrzením o provedeném očkování, novým Certifikátem o provedené vakcinaci nebo Certifikátem o prodělané nemoci nebo COVID EU certifikátem

Děti do 18 let, které cestují pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči) a spolu překračují hranice, mají do Maďarska volný vstup.

Německo

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování. Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní.

Cestující přijíždějící do SRN z Česka je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země a mít u sebe potvrzení o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

Polsko

Výjimku z karanténní povinnosti a povinnosti předložení negativního testu mají osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování vakcínou schválenou v Evropské unii. Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování a od poslední dávky muselo uplynout 14 dní.  

Děti do 12 let v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, nepotřebují test ani podstoupit karanténu.

Portugalsko

Od cestujících je při příletu do kontinentálního Portugalska vyžadován negativní test absolvovaný ne dříve než 72 hodin před nástupem do letadla, nebo antigenní test absolvovaný ne dříve než 48 hodin před nástupem do letadla.  Výsledek testu musí být v listinné nebo elektronické podobě předložen v portugalštině, francouzštině, angličtině, španělštině nebo italštině a musí být na něm uvedeno datum a čas odběru. 

Od předložení testu jsou osvobozeny děti, které nedovršily věk 12 let.

Negativní test lze dále nahradit digitálním certifikátem EU Covid o ukončeném očkování, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování, nebo digitálním certifikátem EU Covid o prodělané nemoci, pokud od prvního pozitivního testu uplynulo více než 11 a méně než 180 dní.

V případě Madeiry je nezbytný negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu

V případě Azorských ostrovů platí povinnost předložení negativního PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech, a  následného povinného kontrolního testování v případě pobytu delšího šesti dnů.

Rakousko

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem  o očkování,  nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem  o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska  online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel  je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.

Za podmínky prokazatelného doprovodu dítěte dospělou osobou (rodič, příbuzný, učitel, táborový vedoucí atd.) nemají děti do dovršení věku 12 let (při pobytu ve Vídni do 6 let)  povinnost mít pro vstup potvrzení o negativním testu.

Řecko

Všichni cestující starší 12 let  musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

a) Oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny, certifikátmusí obsahovat jméno a příjmení uvedené v pase, typ použité vakcíny, počet dávek a datum jejich provedení.

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

b) Nebo potvrzením o negativním PCR testu provedeném výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo od 21. 6. 2021 o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 48 hodin před překročením hranice v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení negativní diagnózy musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě. Doporučujeme, aby potvrzení obsahovalo rovněž číslo cestovního dokladu.

Cestující mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Slovensko

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a doklad o očkování (do 8. srpna lze cestovat ihned po první dávce očkování). 

Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace.

Děti mladší 18 let se řídí režimem rodičů.

Očkované osoby se musí prokázat potvrzením nebo digitálním COVID průkazem EU. 

Od 9. 8. již bude nutné ukončené očkování, tzn.v případě dvoudávkové vakcíny:

Slovinsko

Osoby přicházející odkudkoli z České republiky mohou vstoupit a pobývat ve Slovinsku bez následné karantény a bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání COVID-19 nebo potvrzení o očkování.

Ale pozor! Osoba přicházející do Slovinska je povinna na vyzvání předložit důkazy, že v posledních 5 dnech pobývala v zemi zařazeném na zeleném seznamu. Doporučujeme proto mít s sebou a na vyzvání předložit např. účtenky z restaurací, obchodů, ubytování, popř. dalších služeb z posledních 5 dní.

Tranzit je umožně bez dalších podmínek.

Španělsko

Od 12. července je ČR španělskými úřady opět zařazena na seznam zemí s vysokým rizikem nákazy. Všechny osoby přijíždějící do Španělska letadlem či po moři včetně těch tranzitujících musí vyplnit online formulář a obdržet příslušný QR kód.

Kromě kódu je nutné předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/antigenního testu. 

Osoby mladší 12 let nemusí předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně QR kód ano.

Seznam rizikových zemí je aktualizován každý týden. Doporučujeme také sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným sanitárním podmínkám a opatřením v nich.

Thajsko

V Thajsku trvá nouzový stav. Cestovatelé z ČR musí po příletu absolvovat povinnou karanténu v hotelu na vlastní náklady v délce 14 dní. Při pozitivním testu na covid platí povinná hospitalizace na vlastní náklady či hrazená v rámci cestovního pojištění.

Tunisko

Ministerstva zdravotnictví do 31. července důrazně nedoporučuje všem občanům České republiky kvůli epidemické situaci v zemi vstup do Tuniska.

Všichni cestující do Tuniska starší 12 let včetně očkovaných osob musí předložit negativní PCR test obsahující QR kód nebo vydaný zdravotním zařízením, který není starší 72 hodin před zahájením  cesty. Musí taktéž vyplnit online formulář app.e7mi.tn/, kde se zavazují strávit povinnou 7-denní karanténu v hotelu nebo v místě bydliště. Povinný druhý PCR test se absolvuje 5. až 7. den po příletu na území Tuniska. 

Prozatím nebylo specifikováno, zda očkované osoby jsou povinny též absolvovat karanténu. 

Turisté, kteří do Tuniska cestují v rámci organizované turistiky, nemusí absolvovat po 5 dnech další PCR test.

Při příletu do země budou náhodně vybraným cestujícím prováděny rychlotesty přímo na letišti. V případě pozitivního výsledku bude cestující umístěn do příslušného karantenního zařízení.

Turecko

Od 1. června pro vstup do Turecka z České republiky platí, že cestující nemusí předložit negativní výsledek testu PCR, pokud mají doklad vydaný oficiálními orgány příslušné země s uvedením, že byli plně očkováni nejméně 14 dní před vstupem do Turecko, či měli onemocnění a vyléčili se během posledních šesti měsíců.

Pokud cestující nemohou předložit osvědčení o očkování nebo doklady prokazující, že onemocněli, musí mít s sebou negativní výsledek testu PCR provedeno maximálně 72 hodin před vstupem do Turecka nebo antigenního testu starého maximálně 48 hodin.

Povinností je vyplnit 72 hodin před příjezdem vstupní formulář.

Velká Británie

Už před odjezdem či odletem do Velké Británie se musíte prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin. Uznávaným druhem testu jsou PCR test, antigenní a LAMP, ovšem testy musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Je povinností mít u sebe certifikát vydaný v angličtině. Bez ohledu na negativitu testů po příjezdu i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce 10 dní.

Negativním testem je zapotřebí se prokázat přepravní společnosti již před odjezdem. Cestujícím, kteří nebudou mít při přechodu hranic test k dispozici, hrozí pokuta ve výši nejméně 500 liber.

Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (48 hodin před vstupem do království). Všichni cestující do Anglie ze zahraniční musí dále absolvovat testy ve 2. a 8. dni karantény navíc k již požadovaným předletovým testům. Testy je nutné si zarezervovat již před cestou.

Výjimky z povinnosti nechat se otestovat před cestou mají děti do 11 let. Testování po příjezdu na území se netýká dětí mladších 4 let.

Doručujeme mít s sebou:

Potvrzení o negativním testu v angličtině.

Vyplněný travel locator.

Potvrzení o objednání a zaplacení balíčku dvou popříjezdových testů (2. a 8. den po příletu bez ohledu na dobu pobytu).

Upozorňujeme, že Skotsko, Severní Irsko a Wales postupují v oblastech veřejného zdraví samostatně.

Návrat do ČR

Od 15. května 2021 platí pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky, občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizince s povolením k trvalému pobytu následující pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin ze zemí:

Zelené státy
- Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.

Oranžové státy:
- Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. 
- V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.
- V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.
- další podrobnosti a podmínky na webu ministerstva ZDE

Čevené státy:
- Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Podrobnosti ZDE

Tmavě červené státy:
- Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Podrobnosti ZDE

Černé státy:
- Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Podrobnosti ZDE

Pravidla vstupu a návratu do ČR