deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z VAŠEHO REGIONU
Koronavirus a my

Vše o cestování: Jaké podmínky platí, kde je třeba očkování a kde stačí testy?

Covid pas s aktivním QR kódem potvrzujícím minimálně dvě očkovací dávky. Pokud nyní chcete cestovat po světě bez větších potíží, potřebujete mít v telefonu aktivní Tečku, tedy českou aplikaci, z níž se dá celosvětově ověřit vaše vakcinace. Pokud pracujete či žijete v zahraničí, stačí samozřejmě i místní varianta této aplikace. V každém případě, s antigenními a PCR testy to leckde ještě jde, ale trend směřuje k důslednému vyžadování potvrzení očkování. Dejte si na to pozor.

Stále také platí, že by se Češi při svých cestách na dovolenou měli řídit takzvaným semaforem. A to jak při odjezdu do zahraničí, tak i při návratu domů do České republiky. Cestovatelský semafor rozděluje státy podle míry rizika na tmavě červené až černé (nejrizikovější), červené (rizikové), oranžové (středně rizikové) a nejbezpečnější zelené.

Pozor! To, že je stát zrovna dnes zelený, rozhodně neznamená, že vás za hranice bez problémů vpustí. Vždy je nutné seznámit se také s pravidly pro vstup do cílové země a ověřit si i možnosti tranzitu přes třetí státy. A zároveň se nezapomeňte podívat i na podmínky návratu.

Semafor ČR

Zelené státy (s nízkým rizikem nákazy):
Argentina, Austrálie,  Bahrajn, Chilská republika, Jordánsko, Kanada, Katar, Kolumbie, Korejská republika, Kuvajt, Macao, Namibie, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan, Uruguay, Vatikán.

Oranžové státy (se středním rizikem nákazy):

Červené státy (s vysokým rizikem nákazy):
Malta, Španělsko (včetně Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů), Švédsko.

Tmavě červené státy (s velmi vysokým rizikem nákazy):
-
Andorra, Azorské ostrovy (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko a všechny ostatní státy a území světa, které nejsou uvedeny v ostatních kategoriích.

Mapa cestovatele

Pozor! Každá země má vlastní pravidla pro vstup na své území. Mapu cestovatele, která informuje o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich, najdete na webu ministerstva ZDE

Mapa se průběžně aktualizuje podle vývoje pandemie koronaviru.

Podmínky vstupu do oblíbených zemí

Začíná zimní lyžařské sezona. Pro řadu spoluobčanů to je zároveň období, kdy vyrážejí na jih za mořem a teplem. Nebo alespoň za termálními prameny. Především v evropských zemích nyní platí, že plně očkovaní a děti mají vstup snadnější. Přesto nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Vstupní podmínky mezi státy se liší v drobných ale důležitých detailech. Navíc se nyní velmi rychle mění. Ministerstvo zahraničních věcí proto všechny cestovatele upozorňuje, aby si podmínky vstupu i návratu do ČR těsně před odjezdem řádně prostudovali, a vyhnuli se tak zbytečným komplikacím.

Níže najdete stručné podmínky vstupu do vybraných turistických destinací.

Cestování za zimou

Bulharsko

Osoby přijíždějící z ČR musí při vstupu do Bulharska předkládat platný digitální EU covid certifikát o ukončeném očkování, nebo o prodělaném onemocnění covid-19, nebo o provedeném testu na covid-19. Případně musí předložit podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální certifikát EU.

Pokud nebude dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování. Nově Bulharsko zavedlo na hranicích nejméně u pěti procent přijíždějících z ČR namátkovou kontrolu antigenním testem. Děti do 12 let zatím nemusí předkládat výše uvedené dokumenty.

Francie

Francie akceptuje evropský covid pas, ve kterém je zaznamenáno provedení testů či ukončené očkování či prodělání nemoci covid-19 v posledních šesti měsících. Přesto všichni cestující musí vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) bez covid pasu musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test/antigenní test ne starší než 72h (pro osoby od 12 let) nebo potvrzení o provedeném očkování (2 týdny po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 2 týdny po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19).

Aktuální opatření v regionech je pak nutné pravidelně sledovat na oficiálních internetových stránkách.

Itálie

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit dvě podmínky: mít EU Certifikát (v digitální či papírové podobě o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) + vyplnit PLF formulář.

Platnost testů: 48 hod pro antigenní, 72 h pro PCR. Děti mladší 6 let nemusejí mít test.

Děti a osoby od 12 let musí mít testy nebo EU Certifikát pro některé aktivity uvnitř Itálie, od 1.9. i pro dálkovou přepravu (letadla, lodě, dálkové autobusy).

Před cestou doporučujeme si vyplnit informační dotazník MZV Itálie www.esteri.it. Pomůže Vám zkontrolovat požadavky na cestu a rovněž zde najdete požadavky pro cestování do Itálie např. transitem přes jiné země. Aktuálně platí zpřísnění pro cesty ze Spojeného království (test + 5denní karaténa + test).

POZOR: pro zaměstnance v Itálii je nutný EU certifikát, což se dotýká i českých dopravců: jedná se např. o přístup do prostor společnosti.

Pouze pokud nejste schopni prokázat se EU Certifikátem musíte se nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL a udat adresu vaší karantény.

Německo

Cestující z České republiky při vstupu na území Německa musí disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci při případné kontrole. Registrace není pro cestující z ČR zatím povinná. Vláda ale disktuje zpřísnění, ke změně tak může dojít poměrně rychle. Děti do 12 let jsou bez omezení.

Polsko

V případě příletu/přicestování do Polska z ČR obecně platí povinná 10denní karanténa nahraditelná negativním antigenním nebo PCR testem (ne starší 48 hod od výsledku) ze země odkud cestující přijíždí/přilétá. Povinná karanténa se ale nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování, potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech či potvrzení o negativním antigenním či PCR testu. Rovněž se to nevztahuje na děti do 12 let, které v jejich doprovodu cestují.

Pokud přilétáte do Polska, je třeba vyplnit lokalizační kartu cestovatele (KLP). Jedná se o elektronicky vyplnitelný formulář. Vyplněný musí být před cestou, během cesty nebo nejpozději před hraničním odbavením. 

Rakousko

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé Česka disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19. Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska online registrační formulář.

Pro vstup do restaurací, kaváren, kadeřnictví nebo na kulturní a sportovní akce už nestačí negativní test na koronavirus. Nově je potřeba doklad o očkování nebo prodělání nemoci. Stejná pravidla platí pro hotely nebo lyžařské vleky. Omezení se nevztahují na děti do 12 let věku, ve Vídni do 6 let věku.

Slovensko

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice a doklad o očkování. Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace.

Děti mladší 12 let se řídí režimem rodičů; děti od 12 let výše postupují jako osoby dospělé.

Na Slovensku platí mimořádná situace, epidemiologická opatření v jednotlivých okresech upravuje systém COVID-automat, který je potřeba sledovat.

Kontroly na hraničních přechodech provádí slovenská policie v namátkovém režimu.  

Slovinsko

Do Slovinska smí vstoupit bez následné karantény pouze osoba, která předloží některý z následujících dokumentů:

a) negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od odběru vzorků, nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků.
b) pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců.
c) potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že osoba je plně očkována.
d) potvrzení o prodělání COVID-19, pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín uvedených v bodě c.
e) Evropský COVID-19 certifikát v papírové nebo digitální podobě obsahující funkční QR kód s negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu nebo certifikátem o očkování nebo o prodělání COVID-19.
f) certifikát COVID-19 ze třetí země v papírové nebo digitální podobě obsahující funkční QR kód se stejnými daty, jaké obsahuje certifikát evropský.
g) potvrzení o vakcinaci více druhy vakcín (za speciálních podmínek).

Tranzit přes Slovinsko je možný bez překládání uvedených potvrzení, pokud osoba opustí Slovinsko nejpozději do 12 hodin od vstupu do země. Cestující, který uplatňuje tuto výjimku, musí policii předložit důkaz o tranzitu přes Slovinsko, jinak mu bude nařízena karanténa.

Španělsko

Španělsko zařadilo mezi tzv. rizikové oblasti z hlediska nákazy celou ČR.

Osoby, které cestují z rizikových regionů, musí kromě QR kódu příjezdového formuláře předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu.

Zároveň tito lidé přijíždějící do Španělska letadlem či po moři, včetně těch tranzitujících, musí vyplnit online příjezdový formulář (ev. v mobilní aplikaci) na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Poté obdrží QR kód, se kterým se prokazují. Je ovšem třeba ujistit se u leteckých společností, zda nemají jiné požadavky. 

Osoby mladší 12 let nemusí obecně předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně QR kód ano.

Seznam rizikových oblastí je aktualizován každý týden. Doporučujeme také sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným sanitárním podmínkám a opatřením.

Švýcarsko

Cestující z České republiky musí před vstupem vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Ti, kteří nemají certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci, musí si nechat uděla na vlastní náklady druhý test a předložit jeho výsledek kantonálnímu zdravotnímu úřadu v místě, kde se nacházejí. V případě, že pobyt v zemi bude kratší než čtyři dny, není druhý test nutný.

Stejné podmínky platí i pro Lichtenštejnsko.

Cestování za létem

Egypt

Ministerstvo zahraničí doporučuje cestovat do Egypta pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky. Egypt totiž spadá do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy.

Jinak Egypt umožňuje vstup na své území všem osobám s dokončeným očkováním bez nutnosti předložení PCR-testu.  Je ale nutné předložit potvrzení o provedeném ukončeném očkování, které je uznáváno v zemi původu místními orgány státní správy (národní očkovací certifikát) a obsahuje QR kód. Přijímána jsou i potvrzení o očkování vakcínami uznanými WHO a egyptskými autoritami. V případě jednorázové vakcíny musí být dodržena 14 denní lhůta od první aplikace. U dvourázových vakcín musí být dodržena lhůta 14 dní po druhé dávce

Pro cestovatele, kteří nejsou očkováni nebo nesplňují výše uvedené podmínky, platí, že na všech místech vstupu do země musí předložit negativní výsledek PCR-testu ne starší než 72 hodin. Výsledek testu je možné předložit v papírové podobě od certifikované laboratoře nebo také prostřednictvím QR kódu. PCR-test je vyžadován i v letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a v hlavním městě Káhiře. Děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny a nemusejí PCR-test podstupovat! 

Každý cestující pak musí vyplnit prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá při příletu do země. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění.

Indonésie

Na tropické ostrovy státu Indonésie platí zákaz vstupu a letištního tranzitu pro cizí státní příslušníky cestující za účelem turistiky.

Maďarsko

Osoby, které cestují pozemní cestou, mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci). 

Cestující letecky musí při vstupu na území Maďarska doložit doklad o bezinfekčnosti, tj. očkování, prodělání onemocnění, nebo PCR test. Výjimku mají děti do 18 let cestující společně pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči).

Portugalsko

Obecně jsou pro vstup do Portugalska včetně autonomních oblastí Madeira a Azorské ostrovy akceptovány platné digitální certifikáty EU COVID osvědčující dokončené očkování proti nemoci covid-19, prodělání nemoci covid-19 či podstoupení antigenního testu ne staršího 48 hodin nebo PCR testu ne staršího 72 hodin. Dále je nutno vyplnit příslušný příjezdový formulář, jehož podoba se v závislosti na destinaci liší.

Pokud cestující nedisponuje digitálním certifikátem EU COVID, je vyžadováno následující:

a) V případě pevninského Portugalska negativní test, a to buď PCR absolvovaný ne dříve než 72 hodin před nástupem do letadla, nebo antigenní test, absolvovaný ne dříve než 48 hodin před nástupem do letadla. Výsledek testu musí být v listinné nebo elektronické podobě předložen v portugalštině, francouzštině, angličtině, španělštině nebo italštině, jiné jazyky nejsou akceptovány, a musí být na něm uvedeno datum a čas odběru. Od předložení testu jsou osvobozeny děti, které nedovršily věk 12 let.

b) V případě Madeiry je nezbytný negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo jeho absolvování testu po příletu.

c) V případě Azorských ostrovů platí povinnost předložit negativní výsledek PCR testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní, případně dalších PCR testů při každé cestě mezi ostrovy.

Spojené arabské emiráty

Všechna mezinárodní letiště v SAE jsou otevřena občanům, rezidentům, návštěvníkům a cestujícím v tranzitu. Upozorňujeme, že platí rozdílná COVID testovací a karanténní opatření v jednotlivých emirátech. Doporučujeme všem cestujícím sledovat platná vládní opatření a ujasnit si podmínky u letecké společnosti a cestovní kanceláře. Informace pro cesty do, z a skrz SAE jsou uvedeny na stránkách vládních leteckých společností Etihad a Emirates. 

Všichni letecky cestující z ČR, i tranzitní, do či přes SAE  jsou před odletem u check-in povinni předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin. Výjimkou jsou děti do 12 let a osoby s mírným a těžkým postižením. Ovšem cestující z ČR do Abú Dhabí před odletem u check-in povinni předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin.

Po příletu do Dubaje musí cestující z ČR stáhnout zvláštní aplikaci DXB Smart App (Dubaj), případně aplikaci Al Hosn App. Po příletu na letiště Sharjah anebo letiště Ras Al Khaimah (charterové lety z ČR) je postup jako při příletu do Dubaje.

Každý cestovatel do SAE si může před cestou nahrát platný  očkovací certifikát do emirátské aplikace. Je povinností cestujících před odletem do Abú Dhabí registrovat se v systému ICA Smart Travel Service. Po příletu do Abú Dhabí musí všichni cestující podstoupit zdarma na letišti PCR-test.

Upozorňujeme, že všechna výše uvedená opatření podléhají častým změnám!

Srí Lanka

Cestování na Srí Lanku je možné. Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat tzv. elektronickou cestovní autorizaci ETA, a to prostřednictvím portálu www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Získat vízum až po příletu na Srí Lanku na rozdíl od minulosti není možné. Držitel ETA již nemusí mít další souhlas srílanské turistické agentury ani ministerstva zahraničních věcí Srí Lanky.

Pro všechny cestující platí  povinnost předložit po příletu negativní zprávu o výsledku PCR testu provedeného do 72 hodin před odletem a vyplněný zdravotní formulář. Na mezinárodním letišti v Kolombu byl pro cestující zaveden online systém prohlášení o zdravotním stavu.  Systém je přístupný přes webové stránky www.airport.lk. Cestující budou muset vyplnit webový formulář zdravotního prohlášení tak, že přiloží očkovací průkaz a protokol o testu na COVID-19 vyhotovený do 72 hodin před odletem. Po odeslání obdrží  cestující e-mail s QR kódem. Cestující, kteří odeslali formuláře zdravotního prohlášení online, pak musí při příletu odeslat QR kód (buď v e-mailu, nebo ve svém mobilním zařízení) ke skenování na přepážce s prohlášením o zdravotním stavu.

Po příletu na letiště v Kolombu jsou neočkovaní cestující povinni absolvovat PCR test a zaplatit si jej (40 USD) a uchýlit se do hotelu Level 1.

Plně očkovaní cestující, kteří cestují na Srí Lanku s negativní výsledkem PCR testu, jsou od popříletového PCR testu osvobozeni a mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu. Doklad o ukončeném kompletním očkování musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a datum očkování. Tento doklad se uznává pouze v případě, že od poslední dávky absolvovaného očkování uplynulo minimálně 14 dní.

Od popříjezdového testu a karantény jsou osvobozeni i cestující, kteří prodělali v posledních šesti měsících covid a obdrželi alespoň jednu dávku vakcíny. Také zde platí, že od očkování musí uplynout minimálně 14 dní.

Pokud s výše uvedenými kategoriemi cestují  neočkované děti ve věku 12 až 18 let, absolvují popříjezdový test, a pokud je negativní, není u nich vyžadována karanténa. U dětí pod 12 let se popříjezdový test nevyžaduje a mohou volně cestovat s doprovázejícími osobami bez absolvování karantény.  

Španělsko

Pro přílety na Baleárské ostrovy přímo ze zahraničí včetně ČR platí stejný režim, jako pro přílety do kontinentálního Španělska (viz výše). Podobně jako v případě Baleárských ostrovů, též při cestách na Kanárské ostrovy platí při příletech ze zahraničí stejná pravidla jako při příletu do kterékoliv jiné části Španělska.

Thajsko

Ke vstupu do Thajska je třeba si vyřídit tzv. Thailand Pass. Plně očkovaní cestovatelé z České republiky pak po příletu do Thajska absolvují PCR test a 1denní karanténu v hotelu. Neočkované osoby absolvují 10denní karanténu v hotelu. Při pozitivním testu na covid-19 je vyžadována hospitalizace.

V souvislosti s epidemií covid-19 platí v Thajsku stále nouzový stav a zákaz komerčních letů do země. Přiletět lze pouze tzv. semi-komerčními lety vybraných leteckých společností. Pozemní přechody jsou pro turistické účely stále uzavřeny. Tranzit je možný pouze na letišti Suvarnabhumi v Bangkoku za jasně daných podmínek a jeho délka nesmí přesáhnout 12 hodin.

Podmínky se v této zemi uvolňují, od listopadu zde dochází k postupnému otevírání.

Návrat do ČR

Pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky, občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizince s povolením k trvalému pobytu následující pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin ze zemí:

Zelené státy
- Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.

Oranžové státy:
- Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. 
- V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.
- V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.
- další podrobnosti a podmínky na webu ministerstva ZDE

Čevené státy:
- Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Nově mohou přijíždět z těchto zemí do České republiky děti ve věku 6 až 12 let bez toho, aby ještě před návratem absolvovaly test. Zároveň nemusejí do karantény, pokud jim bude proveden PCR test ihned po návratu. Podrobnosti ZDE

Tmavě červené státy:
- Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Nově mohou přijíždět z těchto zemí do České republiky děti ve věku 6 až 12 let bez toho, aby ještě před návratem absolvovaly test. Zároveň nemusejí do karantény, pokud jim bude proveden PCR test ihned po návratu. Podrobnosti ZDE

Černé státy:
- Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Nově mohou žádat o víza a přijíždět do České republiky vysokoškolští studenti i z těchto zemí. Nadále ale platí, že musejí dodržet všechna příslušná pravidla příjezdu do ČR. Podrobnosti ZDE

Pravidla vstupu a návratu do ČR