deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z VAŠEHO REGIONU
Koronavirus a my

Co je a není dovoleno?

Od 17. ledna 2022 platí nová opatření.

Očkování a potvrzení o něm

• Řada služeb a cestování je povolena tehdy, když má člověk potvrzení o očkování či prodělal nemoc covid.

• Antigenní test nesmí být starší 24 hodin, PCR 72 hodin. Lidé mají nárok na dva až pět antigenních či PCR testů měsíčně zdarma:
- 2 PCR/antigenní testy za měsíc (pro osoby s očkováním platným pro potřeby režimu O-N)
- 5 PCR/antigenní testů měsíčně (pro osoby do 18 let věku, osoby s kontraindikací k očkování a osoby očkované alespoň jednou dávkou)

• Registrovat k očkování se lze na webové adrese registrace.mzcr.cz. V současnosti tak mohou učinit lidé starší pěti let.

• Od 4. ledna 2022 mohou očkování posilovací třetí dávkou podstoupit osoby starší 18 let, a to po 5 měsících od dokončeného očkování.  

• Potvrzení o očkování stejně jako o negativních testech nebo prodělané nemoci covid (takzvané certifikáty nebo covid pasy) si lze vytisknout například na webu ocko.uzis.cz. Pokud někdo nemá například přístup k internetu, může o potvrzení o očkování nebo nemoci požádat i svého lékaře.

PCR testy

• Očkovaní lidé nárok na pět PCR testů zdarma za jeden kalendářní měsíc. Testování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Cestování

Nejnovější nařízení o cestování najdete ZDE.

Zaměstnání

• Testovat se musí dvakrát týdně pomocí antigenních testů. Podrobit se testu musí i lidé očkovaní či rozočkovaní. Po prvním testování to další následuje po třech až pěti dnech. Takto to bude 2 – 3 týdny, podle vývoje epidemie. V případě pozitivního testu míří člověk do pětidenní karantény.

• Testování pracovníků ve zdravotnických zařízení a sociálních službách má speciální podmínky. Zaměstnanci se budou muset testovat jednou týdně, ovšem zatímco ve firmách je to antigenním samotestem, zdravotníci musí podstoupit profesionální antigenní test.

• Zaměstnavatel bude hlásit pozitivně testované do centrálního systému. Ten pak následně dostane SMS zprávou do dvou až tří dnů neschopenku. Stejně tak dostane textovou zprávou SMS možnost se objednat na PCR test. Pokud se u něho objeví příznaky.

• Pracovní karanténa se týká jen nepostradatelných zdravotníků či pracovníků v sociálních službách. Bude o ní muset rozhodnout zřizovatel a také hygienické stanice. Člověk s pozitivním testem nesmí mít příznaky nemoci.

Restaurace, bary, kluby a diskotéky

• Jsou otevřeny jak vnitřní, tak vnější prostory těchto provozoven.

• Využití jejich služeb je ale podmíněno tím, že má člověk potvrzení o očkování či negativní test.

• U jednoho stolu smí být maximálně 6 osob. V provozovně může být více skupinek maximálně po 6 osobách, musí mezi nimi být odstup alespoň 1,5 metru s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

Bazény a umělá koupaliště

• Jsou otevřené, ale je třeba dodržovat rozestupy 1,5 metru ve společných prostorech mimo bazén. 

• Návštěvníci se musejí prokázat potvrzením o očkování či negativním testem.

• Ve vnitřních prostorech umělých koupališť, tedy hned u bazénu, není nutné používat respirátory. Ale v šatnách, na chodbách, odpočívárnách a podobně ano.

Wellnes, sauny, solné jeskyně

• Jsou otevřeny, ale zákazníci s výjimkou dětí do šesti let opět musejí prokázat, že jsou bezinfekční (podmínky viz výše).

• Ve vnitřních prostorech, tedy například hned v sauně či solné jeskyni, není nutné používat respirátory. 

Posilovny, fitness, tělocvičny

• Je nutné mít potvrzení o očkování. Výjimkou jsou děti do šesti let věku.

• V případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 1,5 metru.

• To samé se týká například i heren bowlingu, kulečníku či kluzišť.

Hotely

• Provoz hotelů, hostelů a jiných ubytovacích zařízení je povolený, ale za přísných hygienických podmínek.

• Hosté s výjimkou dětí do šesti let musejí mít potvrzení o očkování.

Obchody a služby

• Obchody v nákupních centrech zůstávají nadále otevřené. Platí pro ně pouze režimová opatření: respirátory, dezinfekce či rozestupy 1,5 metru.

• V provozu jsou služby péče o tělo, jako jsou holičství, kadeřnictví, masérské služby nebo kosmetiky. Ale jsou zde povinná potvrzení o očkování jako pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Výjimkou jsou děti do šesti let. Zákazníci nemusejí mít třeba při stříhání nasazené respirátory.

Zoologické a botanické zahrady

• Jsou otevřeny vnější i vnitřní expozice, ale s omezením počtu návštěvníků. Ve vnitřních prostorách jsou povinné respirátory.

• Kapacita omezena tak, aby bylo možné zajistit rozestupy 1,5 metru.

Hrady, zámky, muzea, galerie

• Jsou otevřeny vnější i vnitřní expozice, ale s omezením počtu návštěvníků. Ve vnitřních prostorách jsou povinné respirátory. 

Divadla, koncerty, kina, sportovní utkání

• Na koncert, divadelní představení a zkrátka na kulturní a sportovní akce podle nařízení vlády nesmí být přítomno více než 1 000 návštěvníků, kteří musí navíc jen sedět. Stále platí, že se návštěvník musí prokázat buď ukončením očkování nebo prodělané nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech. 

Izolace a karanténa

• Izolace se týká lidí, kteří měli pozitivní test. Trvá minimálně 5 dní od pozitivního testu. Po konzultaci praktický lékař může propustit z izolace, pokud byl nakaženého izolován minimálně 5 dní a zároveň poslední 2 dny nemá příznaky onemocnění covid-19.

• Pokud se u vás potvrdí nákaza tzv. jihoafrickou, brazilskou nebo indickou mutací viru, musíte pro ukončení izolace podstoupit ještě jeden PCR test s negativním výsledkem. Tento druhý test můžete podstoupit nejdříve po čtrnácti dnech ode dne odběru prvního pozitivního testu.

• V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19. Karanténa je povinná a většinou probíhá u vás doma nebo například na chatě.

• Karanténa trvá pět dnů od posledního kontaktu s nakaženým.

• Po ukončení karantény je doporučeno po dobu následujících 5 dnů používat respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu při kontaktu s dalšími osobami.

• V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu bude nařízeno absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude nařízena izolace.

• Lidé, kteří prodělali maximálně před 180 dny covid nebo jsou očkovaní, nebudou muset do karantény. Totéž se týká i izolace, pokud necítí člověk příznaky covidu.

• Pracovní karanténa se týká jen nepostradatelných zdravotníků či pracovníků v sociálních službách. Bude o ní muset rozhodnout zřizovatel a také hygienické stanice. Člověk s pozitivním testem nesmí mít příznaky nemoci.

Svatby, oslavy, veřejné a soukromé akce

• Nově vláda v demisi omezila počet lidí na společenských akcí v podobě večírků, plesů, oslav, bohoslužeb či spolkových akcí. Nově se jich smí zúčastnit maximálně 100 návštěvníků, přičemž se opět musí prokázat ukončeným očkováním či prodělanou nemocí.

• U pohřbů početní omezení neplatí.

Respirátory

• V současnosti stále platí nařízení vlády o povinnosti zakrývat si nos a ústa.

• Lidé, kteří budou mít od lékaře potvrzení, nemusí ze zdravotních důvodů nosit předepsanou ochranu dýchacích cest tam, kde je jinak povinná.

• Povinné jsou přitom respirátory nebo obdobné prostředky bez výfukového ventilu splňující filtrační účinnost minimálně 94 procent (FFP2 nebo KN 95), v některých případech lze použít i zdravotnické obličejové masky. V žádném případě ne látkové roušky. 

• Venku je povinnost mít zakrytá ústa na veřejně přístupných místech, kde se nachází alespoň 30 osob osob vzdálené od sebe méně než 1,5 metru. Výjimkou jsou členové jedné domácnosti, kterých může u sebe být více.

• Tato povinnost je i ve všech vnitřních prostorech staveb s výjimkou bydliště nebo hotelového pokoje.

• Zakrytá ústa respirátorem lidé musejí mít i v prostředcích veřejné dopravy, například ve vlaku, metru, tramvaji či autobusu, ale i ve vozech taxi.

• Výjimky z nošení respirátorů mají děti do zahájení školní docházky, děti v mateřské škole a dětské skupině, žáci, studenti a učitelé například při výuce zpěvu, tělocviku nebo hry na hudební dechové nástroje.

• Povinnost se netýká ani dětí a mladých lidí v pokojích na internátech a dětských domovech, pacientů v nemocnicích, zdravotnických pracovníků při některých výkonech, obyvatele domovů pro seniory, osob se sníženým intelektem, při některých pracech nebo u bazénu či cvičení v posilovně.

Seznam všech výjimek najdete zde.

Školy

• Prezenční výuka dnes funguje v celé České republice v plném rozsahu na všech stupních škol. A to bez rotace.

• Je ale podmíněna negativními testy na covid, žáci se pravidelně testují. Od 17. ledna každé pondělí.

• Preventivní testování platí i pro učitele a další zaměstnance školy. Neočkovaní učitelé navíc musejí nosit respirátor po celou dobu výuky.

• Respirátory nejsou nutné ve třídě při hodinách, pokud všichni sedí v lavici. O přestávkách nebo ve společných prostorech typu šaten a WC jsou nutné roušky (u dětí do 15 let) či respirátory (nad 15 let).

• Ředitelé škol mohou reagovat na lokální epidemickou situaci pomocí vyhlášení ředitelského volna.

• Jsou povoleny školy v přírodě, lyžařské kurzy i školní výlety. Mohou odjet pouze děti s negativním výsledkem PCR testu. Pokud se v kolektivu objeví pozitivní případ, pak dotyčný nastupuje do karantény. Ostatní děti však smějí odjet.