deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z VAŠEHO REGIONU
Koronavirus a my

Důležité kontakty

Kam zavolat, pokud má člověk příznaky na nový typ koronaviru? Jaké jsou krizové linky pro lidi, kteří karanténu psychicky nezvládají? Kam se mohou obrátit o pomoc senioři? Deník sestavil přehled nejdůležitějších kontaktů.

Důležité informační linky

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop): 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Informační linka hygienické služby České republiky: 1221

Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212

volba 1 – pro aktuální informace v souvislosti s koronavirem
volba 2 – pro informace, jak postupovat, když se projeví příznaky nemoci (zdravotnická linka)
volba 3 – pro informace týkající se průmyslu a obchodu
volba 4 – pro seniory (9 – 17 hodin)
volba 5 – pro obavy ze současné situace (linka psychické pomoci)
volba 6 – pro informace týkající se dopravy

Horká linka ke koronaviru Ministerstva zahraničních věcí (MZV): česky +420 224 183 200, anglicky +420 224 183 100

Linky psychologické podpory (pouze pro pracovníky ve zdravotnictví): 607 400 591, 720 219 618

Linky při velmi vážných zdravotních problémech či ohrožení života: 155, 112

Infolinky ministerstev

Ministerstvo zdravotnictví: 224 972 222

Ministerstvo školství: 778 725 602, 771 139 398

Ministerstvo dopravy: český 225 131 810, anglicky 225 131 820

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 – podnikatelé a živnostníci

Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo zemědělství: 221 814 595

Ministerstvo financí: 225 092 392 – informace ohledně daní v souvislosti s koronavirem

Krizové linky a psychologická pomoc pro seniory

Krizová linka pro seniory: 800 200 007

Linka na pomoc seniorům: 840 111 122

Senior telefon - bezplatná linka důvěry organizace Život 90: 800 157 157 (nonstop)

Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798

Nonstop linka důvěry Charity: 516 410 668,  737 234 078

Další infolinky

Call centrum Úřadu práce ČR: 844 844 803

Call centra České zprávy sociálního zabezpečení: 800 050 248

Finanční správa pro poskytování informací v současné situaci: 225 092 392

Oficiální informace (weby)

Státní zdravotní ústav: www.szu.cz

Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz 

Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz

Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz

Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz

Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz

Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz

Ministerstvo kultury: www.mkcr.cz

Úřad vlády: www.vlada.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

Česká obchodní inspekce: www.coi.cz

Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus