deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z VAŠEHO REGIONU
Koronavirus a my

Jsem nakažen?

Jaké jsou příznaky nového typu koronaviru? Kam volat, pokud máte podezření na nákazu? Jakými pravidly se řídit, aby člověk minimalizoval riziko nákazy?

- Koronavirus je ve skutečnosti pouze souhrnným označením pro čtyři čeledi virů. Nový druh koronaviru, který se začal šířit z čínského města Wu-Chan v provincii Chu-Pej, nese označení SARS-CoV-2 a způsobuje onemocnění covid-19.

- Inkubační doba je dva až 14 dní (tedy uplynou dva týdny ode dne nakažení do propuknutí prvních příznaků).

- Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, únava a neustupující horečka (počáteční fáze), později se přidává dušnost. Potíže může také provázet bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti.

COVID-19 ve srovnání s ostatními nemocemi.

- Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. U některých nakažených se může projevit taktéž ztráta čichu a chuti. A to většinou u tzv. skrytých přenašečů. Ministerstvo zdravotnictví proto doporučuje lidem, kteří ztratí čich a chuť a nemají další příznaky onemocnění, preventivně dodržet čtrnáctidenní karanténu.

- Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivně chránit?

Důležité je postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění a jako v chřipkovém období:
* nosit roušku nebo respirátor a na něm roušku
* vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
* dodržovat základní hygienická pravidla
* používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
* nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
* jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. doma při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál). Mimo domov musejí používat roušku nebo respirátor.
* samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Kde koronavirus může přežít?

Co mohu udělat, abych zamezil nákaze a šíření viru?- I když bylo již několikrát publikováno, že tento typ koronaviru může přežít řádově dny, na předmětech s hladkým a suchým povrchem vydrží jen několik hodin.

„Například na madlech v dopravních prostředcích, kde je vlhčí prostředí, ale může virus přežívat o něco déle,“ upozornil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Lidé se tak mohou nakazit i v hromadné dopravě. „Je proto nutné, aby si lidé myli ruce a používali různé alkoholové dezinfekce,“ potvrzuje Prymula.

- Většina dopravních podniků v ČR navíc ve zvýšené míře začala dezinfikovat vozidla, jízdenky se přestaly prodávat u řidičů a cestující se k řidičům nesmí přiblížit na kratší než dvoumetovou vzdálenost.

Šíření koronaviru může být považováno za trestný čin. A za porušení nařízené dvoutýdenní karantény (například po návratu ze zahraničních rizikových oblastí) hrozí pokuta až tři miliony korun.