AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z VAŠEHO REGIONU
Zavřít mapu
Koronavirus a my

Vše o škole

Po dvou a půl měsících zrušené či omezené výuky a dvou měsíčních prázdninách se od září děti, žáci a studenti opět setkají ve třídách. Omezení budou oproti jarním měsícům minimální.

VSTUP DO ŠKOLY

Při vstupu do škol nebude žádný speciální režim, rodiče mohou doprovodit prvňáčky i starší potomky až k budově. Je ale na ředitelích, zda jim dovolí i přítomnost ve třídách. Pokud ano, měli by mít roušky.

ROUŠKY

Ačkoli podle manuálu ministerstev školství a zdravotnictví ze 17. srpna měli žáci povinně nosit roušky na chodbách, v jídelnách a na WC, vláda nakonec rozhodla jinak. Zakrytí úst a nosu se nebude po dětech vyžadovat vůbec.

PROVOZ JÍDELEN A DRUŽINY

Školáci budou běžně chodit na obědy i do družiny. Nemusejí mít roušky, ale většina škol se bude snažit o dodržování homogenity jednotlivých skupin žáků. To také doporučuje MŠMT, přičemž odkazuje na podmínky jednotlivých škol.

ŠKOLNÍ AKCE, VÝLETY, SOUTĚŽE

Veškerá mimoškolní činnost je omezena, ministerstvo nebude centrálně vyhlašovat žádné soutěže. Výlety a školy v přírodě i další hromadné akce navrhuje přesunout na příští rok a přizpůsobit je epidemiologické situaci.

COVID-19 VE TŘÍDĚ

Do škol nebude mít vstup nikdo s příznaky nemoci covid-19. Pokud se projeví během vyučování, dítě musí být přesunuto do izolace, vyzvednou si ho rodiče a okamžitě ho odvedou k praktickému lékaři. O dalším postupu v dané škole rozhodne hygienik.

VZDÁLENÁ VÝUKA

Nepočítá se s plošným zavíráním škol, ale půjde-li do karantény jedna či několik tříd, učitelé přejdou na distanční výuku, která už má legislativní oporu ve školském zákoně.

MATURITY

Mění se podoba maturit. Už na jaře 2021 budou žáci posledních ročníků SŠ ve společné části skládat jen dvě zkoušky formou didaktického testu: z českého jazyka a literatury a buď matematiky, nebo cizího jazyka. Ty nebudou hodnoceny známkou, ale závěrem prospěl, či neprospěl a procentuálním ziskem. Písemná práce z češtiny a cizího jazyka stejně jako ústní zkoušení se přesouvají do profilové školní části, budou ovšem součástí celkového hodnocení z daného předmětu.